IN WEB DIZAJN svojim klijentima također nudi i usluge grafičkog dizajna. Često se susrećemo sa situacijom da sa klijentom započnemo razgovor o izradi web stranica i onda shvatimo da postoji potreba za osmišljavanjem kompletnog vizualnog identiteta. Nije svejedno kako će izgledati logotip i znak Vaše kompanije, jer on uvelike određuje izgled web stranice, a kasnije ga treba aplicirati i na cijeli niz printanih medija.

Tu se stvara imidž kompanije – dosljednost u vizualnom identitetu asocira i na dosljednost u poslovanju, a o marketinškom proboju nije potrebno ni govoriti.

Tako od kreiranja znaka i logotipa, preko posjetnica, memoranduma, poslovnih mapa, pozivnica možemo s Vama ‘doći’ i do promotivnog materijala (leci, brošure, prospekti, katalozi, plakati…). Mogućnosti su neograničene.

Naravno, uz grafički dizajn usko je povezana i priprema za štampanje, jer je poznavanje medija za koje se dizajnira ključno, a usklađivanje dizajna i medija odvaja uspješan od neuspješnog proizvoda. Obzirom da naš studio nema vlastitu štampariju, ukoliko se odlučite za naše usluge grafičkog dizajna mi Vam možemo preporučiti nekoliko kompanija koje se bave printanjem pomenutim materijala.

I zato za Vas možemo:

  • kreirati znak i logotip
  • izraditi knjigu standarda
  • dizajnirati i napraviti pripremu za tiskane medije (posjetnice,
  • memorandumi, koverte, letci, brošure, katalozi)
  • dizajnirati i napraviti pripremu za oglase, plakate i reklame