//www.in-webdizajn.com/wp-content/uploads/2018/06/sirup.jpg

Grafički dizajn ambalaže

Dizajn ambalaže (pakovanja) su vrlo važni kako u vizuelnom, tako i u prihvaćenosti proizvoda širem auditorijumu. Dizajn pakovanja je direktna veza između prodavca i kupca.
Takva vrsta poruke se prenosi putem sadržaja, cijene, sastava i pokreće čitav niz pitanja o odabiru boja, vrste materijala…
Kod prvog sustreta sa kupcem stvara se odluka o kupovini, koja se završava “svjesno ili nesvjesno”; “odlučno ili emotivno”.
Zbog toga je kvalitetan dizajn ambalaže jako bitan u procesu plasiranja proizvoda na tržište.
Čak i samim odabirom boja i materijala, Vi marketinški šaljete poruku o vrijednosti (cijeni) kao i kvalitetu proizvoda ili brenda.
Zadovoljni kupci se vračaju i “vizuelno” traže Vaš proizvod.